Członkowie

W ślad za zapisem z regulaminu:

Członkiem Sekcji BG Flash może być każda osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych – uznająca cele i zadania Sekcji. Małoletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą zostać członkami Sekcji i uczestniczyć w spotkaniach oraz plenerach fotograficznych, tylko w obecności prawnego opiekuna. Przyjęcie do Sekcji w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie deklaracji uczestnika. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie Sekcji.

Zadeklarowani Członkowie mają prawo do a) uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach i głosowaniach, b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności sekcji, c) korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń oraz imprez Sekcji na zasadach określonych przez Zarząd. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności danego członka pod rząd, są podstawą do skreślenia z listy.

Lista zadeklarowanych członków bogatyńskiej sekcji fotograficznej BG Flash (stan na 4.11.2020):

 1. Anna Chorab,
 2. Elżbieta Jakimiak,
 3. Regina Michniewicz,
 4. Anna Mizińska,
 5. Karolina Muzyk,
 6. Żaneta Nadolna,
 7. Krystyna Proch,
 8. Roksana Prondzyńska,
 9. Agnieszka Skoczeń,
 10. Weronika Suszyńska,
 11. Klaudia Trojanowska,
 12. Wojciech Awsiukiewicz,
 13. Mariusz Czajkowski,
 14. Paweł Dusza,
 15. Zbigniew Gałucki,
 16. Dominik Gaweł,
 17. Kamil Gawlak,
 18. Dawid Gibas,
 19. Karol Kaczor,
 20. Bartosz Kamiński,
 21. Tomasz Kukuć,
 22. Arkadiusz Makowski,
 23. Marek Młodziński,
 24. Ezel Murat,
 25. Rafał Sawicki,
 26. Ryszard Sawicki,
 27. Marek Szyliński,
 28. Piotr Tyszkiewicz,
 29. Daniel Wille,
 30. Roman Witkowski.